Przyczółki mostowe wspomagane konstrukcjami z gruntu zbrojonego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyczółki mostowe wspomagane konstrukcjami z gruntu zbrojonego

Abstrakt

W referacie przedstawiono syntezę prac związanych z oceną projektów przyczółków wykorzystujących odciążenie w postaci konstrukcji z gruntu zbrojonego geosyntetykami, realizowanych na drogach ekspresowych S3 i S7. W ramach przeprowadzonych audytów dokonano oceny zastosowanych rozwiązań szczegółowych i materiałów jak również obliczeń zamieszczonych w projektach. Zwrócono szczególną uwagę na przestrzenną prace bloków z gruntu zbrojonego pod obciążeniem ruchomym oraz na wpływ płyty przejściowej. Pracę zakończono zestawieniem wniosków szczegółowych podsumowujących przeprowadzone analizy.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej nr 24, strony 59 - 74,
ISSN: 1897-4007
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Cudny M., Duszyńska A., Gwizdała K., Kalitowski P., Żółtowski K.: Przyczółki mostowe wspomagane konstrukcjami z gruntu zbrojonego// Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej. -Vol. 24., (2017), s.59-74
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.21008/j.1897-4007.2017.24.04
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi