Przyrządy do pomiaru parametrów uziemnień. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyrządy do pomiaru parametrów uziemnień.

Abstrakt

Omówiono metody pomiarowe stosowane najczęściej w miernikach parametrów uziemnień przeznaczonych do pracy przy częstotliwościach przemysłowych oraz uziemnień odgromowych. Oprócz metod statycznych (niskoczęstotliwościowych) i udarowych zaprezentowano metody wysokoczęstotliwościowe wykorzystywane w miernikach. Przedstawiono ograniczenia omawianych metod i niebezpieczeństwo powstania nadmiernych błędów wynikających z niedokładnej znajomości badanego obiektu lub doboru nieodpowiedniej metody pomiarowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Seminarium '' Kompatybilność elektromagnetyczna, systemy uziemień'' z cyklu Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania. strony 95 - 107
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wołoszyk M., Galewski M., Wojtas S.: Przyrządy do pomiaru parametrów uziemnień.// Seminarium '' Kompatybilność elektromagnetyczna, systemy uziemień'' z cyklu Polskie Partnerstwo Jakości Zasilania. / Gdańsk: Stow. Elektr. Pol. O/ Gdańsk, 2003, s.95-107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi