Przyszłościowe kierunku badawcze w dziedzinie technik komórkowych nowej generacji i systemowych rozwiązań aplikacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przyszłościowe kierunku badawcze w dziedzinie technik komórkowych nowej generacji i systemowych rozwiązań aplikacyjnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono ważne kierunki badawcze w zakresie nowych technik transmisyjnych stosowanych w systemach komórkowych nowej generacji. Wskazano interesujące funkcje systemów komórkowych, umożliwiające tworzenie rozbudowanych systemów informatyczno-telekomunikacyjnych, przeznaczonych do monitoringu oraz zastosowań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i poprawą bezpieczeństwa obywateli. Omówiono przykład systemu fotoradarowego RSMAD umożliwiającego poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 62 - 67,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gajewski S.: Przyszłościowe kierunku badawcze w dziedzinie technik komórkowych nowej generacji i systemowych rozwiązań aplikacyjnych// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 2-3 (2010), s.62-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi