Raman spectroscopic study of Ni2+-DNA interactions in aqueous systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Raman spectroscopic study of Ni2+-DNA interactions in aqueous systems

Abstrakt

Metodą ramanowskich widm różnicowych określono sposób oddziaływania jonu Ni2+ z DNA(CT) w układach wodnych. Kation Ni(II) koordynuje w pozycjach N7 guaniny (G) i adeniny (A) w powtarzających się sekwencjach GG, AA i GA cząsteczki DNA. Jednocześnie Ni2+ oddziałuje zewnątrz sferowo poprzez cząsteczki wody z grupami fosforanowymi DNA.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS nr 4, strony 4770 - 4773,
ISSN: 1463-9076
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Stangret J., Savoie R.: Raman spectroscopic study of Ni2+-DNA interactions in aqueous systems// PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. -Vol. 4., (2002), s.4770-4773
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi