Reactions of tBu2P-PLi-P(tBu)2 with [(Et3P)2MCl2] (M = Ni, Pd, Pt). Synthesis and properties of [(1,2-h-tBu2P=P-P(tBu)2)M(PEt3)Cl] (M=Ni, Pd) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reactions of tBu2P-PLi-P(tBu)2 with [(Et3P)2MCl2] (M = Ni, Pd, Pt). Synthesis and properties of [(1,2-h-tBu2P=P-P(tBu)2)M(PEt3)Cl] (M=Ni, Pd)

Abstrakt

tBu2P-PLi-P(tBu)2*2THF reaguje z [(Et3P)2MCl2] (M = Ni, Pd) dając odpowiednio [(1,2-h-tBu2P=P-P(tBu)2)Ni(PEt3)Cl] i [(1,2-h-tBu2P=P-P(tBu)2)Pd(PEt3)Cl]. Związek tBu2P-PLi-P(tBu)2 utlenia się i ligand tBu2P-P-P(tBu)2 przyjmuje w produktach strukturę bocznie związanego kationu z krótkim wiązaniem P-P. Reakcja ze związkami platyny nie dała oczekiwanych produktów.

Cytowania

  • 8

    CrossRef

  • 9

    Web of Science

  • 1 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE nr 632, strony 1073 - 1077,
ISSN: 0044-2313
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Baum E., Matern E., Robaszkiewicz A., Pikies J.: Reactions of tBu2P-PLi-P(tBu)2 with [(Et3P)2MCl2] (M = Ni, Pd, Pt). Synthesis and properties of [(1,2-h-tBu2P=P-P(tBu)2)M(PEt3)Cl] (M=Ni, Pd)// ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. -Vol. 632., (2006), s.1073-1077
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/zaac.200500481
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi