Region Morza Bałtyckiego wobec wyzwań integracji europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Region Morza Bałtyckiego wobec wyzwań integracji europejskiej

Abstrakt

Współcześnie w Regionie Morza Bałtyckiego obserwuje się tendencje związane ze wzamacnianiem wartości politycznych, gospodarczych i społecznych, a w tym relacji międzynarodowych. Państwa Regionu odpowiadają na współczesne wyzwania integracji europejskiej, dostarczając licznych przykładów wielostronnej instytucjonalnej współpracy. Rozwój spraw międzynarodowych ujawnia konieczność wspólnego rozwiązywania problemów cywilizacyjnych oraz odpowiadanie na wyzwania globalne i europejskie, co przejawia się m.in. we współpracy w zakresie ekorozwoju, przeciwdziałaniu patologiom, terroryzmowi, pomocy w sytuacjach klęsk żywiołowych. W tym względzie zwraca się uwagę na różnorodność inicjatyw regionalnych i subregionalnych oraz elastyczność w ich realizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Europejskość a współczesna rzeczywistość międzynarodowa strony 89 - 105
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jakubowski J.: Region Morza Bałtyckiego wobec wyzwań integracji europejskiej// Europejskość a współczesna rzeczywistość międzynarodowa/ ed. pod red. B. Garbacik, R. Majewski. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Społecznych i Filozoficznych, 2011, s.89-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi