Regionalizm we współczesnej architekturze Kaszub - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Regionalizm we współczesnej architekturze Kaszub

Abstrakt

Współczesne procesy społeczno-gospodarcze przeobrażeń polskiej wsi doprowadziły do zmian w sferze kulturowej, których wyrazem stały się m.in.: zanik tradycyjnych cech przestrzennych krajobrazu kulturowego wsi i upowszechnienie zrywających z tą tradycją zuniformizowanych wzorców zabudowy i układów przestrzennych osiedli wiejskich. Celowość nawiązania we współczesnej architekturze Kaszub do ich tradycji budownictwa ludowego ma więc silne uzasadnienie społeczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona krajobrazu : rozwój zrównoważony wsi województwa pomorskiego strony 30 - 41
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szarejko K.: Regionalizm we współczesnej architekturze Kaszub// Ochrona krajobrazu : rozwój zrównoważony wsi województwa pomorskiego/ ed. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. ; konsult. meryt. oraz współpr. red. Andrzej Baranowski, Bogna Lipińska, Krzysztof Szarejko, Barbara Jaszczuk-Skolimowska. Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2006, s.30-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi