Reguły efektywnego projektowania semantycznych usług WWW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reguły efektywnego projektowania semantycznych usług WWW

Abstrakt

W pracy omówiono kluczowe zasady projektowania usług semantycznych w Internecie. Nawiązano do reguł formalizacji wiedzy za pomocą systemów ontologicznych, dla których implementacji opracowano języki programowania OWL i KIF. Odniesiono się także do sieci semantycznych jako metody sztucznej inteligencji w kontekście założeń projektu Web 3.0. Omówiono zasady stosowania języków XML, XML Schema, RDF, RDF Schema, OWL, SPARQL, a także formatu reguł wymiany metadanych RIF. Usługi w sieci semantycznej mogą być realizowane w wypadku porozumienia między dostawcami usług a agentami lub odbiorcami usług. Dlatego też odniesiono się do standardu uzgodnień WSLA.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych strony 25 - 32
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Balicki J., Masiejczyk J., Zacniewski A.: Reguły efektywnego projektowania semantycznych usług WWW// Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych/ ed. eds. Janusz Górski, Cezary Orłowski. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2010, s.25-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi