Relability of distributed networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relability of distributed networks

Abstrakt

Niezawodność sieci jest jednym z parametrów opisujących jakość sieci. Jako parametr niezawodnościowy przyjęto liczbę niezależnych tras pomiędzy każdą parą węzłów. Podano dwie metody projektowania niezawodnych sieci. Jedna z nich wyznacza niezawodną strukturę sieci o minimalnym koszcie, druga wyznacza niezawodną strukturę z minimalną liczbą kanałów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS SCIENCE nr 27, strony 119 - 126,
ISSN: 0137-1223
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kozłowska J.: Relability of distributed networks// SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 27., nr. 2 (2002), s.119-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi