Relacje rynkowe - podstawy teoretyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacje rynkowe - podstawy teoretyczne

Abstrakt

Zmiany pojawiające się w gospodarce światowej wskazują na nowe podejście do sposobów konkurowania, tworzenia wartości oraz pojmowania istoty rynku. Ważne staje się budowanie relacji pomiędzy podmiotami, gdyż współczesny rynek i środowisko konkurencyjne wymagają raczej współpracy, niż zwalczania przeciwnika. Celem artykułu jest przedstawienie istoty pojęcia relacja oraz teoretyczne fundamenty relacji rynkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe trendy w marketingu dla inżynierów : monografia strony 43 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Drapińska A.: Relacje rynkowe - podstawy teoretyczne// Nowe trendy w marketingu dla inżynierów : monografia/ ed. pod redakcją naukową Dariusza Dąbrowskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2008, s.43-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi