Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami

Abstrakt

Zarządzanie relacjami szkół wyższych ze studentami w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy zajmujących się marketingiem, jak i osób odpowiedzialnych za zarządzanie uczelniami. Podkreśla się, że budowanie relacji pomiędzy partnerami związane jest ściśle z korzyściami, jakie może przynieść dana relacja i kosztami, które trzeba ponieść w związku z jej budowaniem. W artykule przedstawione zostały najważniejsze korzyści wynikające z relacji pomiędzy uczelnią i jej najważniejszymi klientami, czyli studentami. Scharakteryzowano korzyści dla szkoły wyższej, a także podkreślono dużą rolę, jaką odgrywają w budowaniu tych relacji sami studenci i korzyści, jakie wynikają dla nich z relacji z uczelnią.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie nr Nr 608, strony 29 - 37,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Drapińska A.: Korzyści z budowania relacji pomiędzy szkołą wyższą a studentami// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -Vol. Nr 608., nr. nr 15 (2010), s.29-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi