Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich

Abstrakt

Artykuł poświęcono zagadnieniom relacji budowanych na rynku usług hotelarskich między klientami a pracownikami hoteli. Na podstawie - przeprowadzonych przez autorkę niniejszego opracowania - badań, dokonano oceny tworzonych więzi. Starano się wykazać wpływ jakości relacji na chęć powrotu do danego obiektu hotelarskiego. Badanie przeprowadzono na klientach wybranych hoteli Grupy Hotelowej Orbis - największej grupy hotelowej w Polsce i Europie Środkowej.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu strony 137 - 145,
ISSN: 1509-0507
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E.: Relacje usługodawca-usługobiorca na rynku usług hotelarskich// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. nr 659 (2011), s.137-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi