Reliable Anycast and Unicast Routing: Protection against Attacks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Reliable Anycast and Unicast Routing: Protection against Attacks

Abstrakt

Obecne sieci są przeważnie chronione przed awariami losowymi, a topologie sieci są w większości uznawane za regularne. Znane mechanizmy ochrony dotyczą typowo transmisji unicast (jeden-do-jednego). Jednakże w związku z obserwowaną konwergencją technologii/usług, inne odmiany transmisji (np. anycast - jeden-do-jednego-z-wielu) nabierają znaczenia. Co więcej, okazuje się, iż często awarie nie mają losowego charakteru, a topologie sieci są dalekie od regularnych.W niniejszym artykule wprowadzono nowatorską metodę zwaną RA (ang. resistant-to-attacks) ochrony połączeń anycast przed celowymi działaniami niszczącymi. Jest ona przydatna dla sieci o topologii nieregularnej (w której występują węzły o stopniu istotnie różniącym się od średniego stopnia węzłów). Prowadzi ona do omijania przez ścieżki podstawowe węzłów-centrów. W celu dalszej redukcji liczby uszkodzonych połączeń, serwery transmisji anycast są ulokowane w węzłach o niskim stopniu. Zaproponowano odpowiedni model ILP, oraz z uwagi na złożoność problemu, również efektywny czasowo algorytm heurystyczny.Badania symulacyjne pokazały istotny spadek (nawet 7.47-krotny) liczby uszkodzonych połączeń w następstwie ataku dla proponowanej metody, w porównaniu z typowym podejściem wyznaczania tras podstawowych jako najkrótsze oraz lokalizacji serwerów anycast w węzłach o wysokim stopniu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TELECOMMUNICATION SYSTEMS strony 1 - 0,
ISSN: 1018-4864
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Rak J., Walkowiak K.: Reliable Anycast and Unicast Routing: Protection against Attacks// TELECOMMUNICATION SYSTEMS. -, (2011), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi