Rola centrów językowych w internacjonalizacji szkolnictwa wyższego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola centrów językowych w internacjonalizacji szkolnictwa wyższego

Abstrakt

Tekst zawiera przegląd najważniejszych aspektów działania centrów językowych na rzecz umiędzynarodowienia uczelni. Autorki wskazują istotne konteksty europejskie i polskie towarzyszące internacjonalizacji. Właściwym punktem wyjścia do opisania zadań centrów językowych na uczelni jest, zdaniem autorek, kompleksowe opracowanie strategii internacjonalizacji uczelni, precyzyjne określenie ról wszystkich jednostek uczelnianych zaangażowanych w realizację przyjętej strategii. Różne są formy współpracy centrów z jednostkami uczelnianymi oraz pozauczelnianymi wpływające na rozwój umiędzynarodowienia. Duża jest też różnorodność zadań dotyczących wykonywania tłumaczeń i adjustacji tekstów naukowych, informacyjnych i promocyjnych, prowadzenia dwujęzycznych i wielojęzycznych stron internetowych, wykonywania tłumaczeń konsekutywnych. Autorki poddają analizie rolę kształcenia językowego studentów polskich i zagranicznych oraz pracowników uczelni, podkreślając znaczenie promocji i rozwoju wielojęzyczności. Zwracają też uwagę na dynamikę rozwoju lektoratów języków obcych w warunkach zwiększającej się mobilności studenckiej oraz zmian zachodzących na rynku pracy. W tym kontekście przedstawione zostały przykłady form kształcenia językowego na Politechnice Gdańskiej realizowane dzięki współpracy Centrum Języków Obcych z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej oraz przedstawione wybrane przykłady dobrych praktyk. Współpraca obu jednostek dotyczy nie tylko obsługi mobilności akademickiej czy opieki nad studentami zagranicznymi, ale również podejmowania działań promocyjnych.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Czas Internacjonalizacji Wyzwania dla polskich uczelni strony 241 - 252
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Wysocka K., Ewa J.: Rola centrów językowych w internacjonalizacji szkolnictwa wyższego// Czas Internacjonalizacji Wyzwania dla polskich uczelni/ ed. Bianka Siwińska/Marek Zimniak Warszawa: Dom Wydzwniczy ELIPSA, 2016, s.241-252
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi