Rola parków naukowo-technologicznych w modelu triple helix na przykładzie parków Polski Wschodniej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rola parków naukowo-technologicznych w modelu triple helix na przykładzie parków Polski Wschodniej

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie roli parków naukowo-technologicznych w modelu triple helix, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne. Autorki zaprezentowały wyniki badańdotyczących powiązań wybranych parkówz pozostałymi grupami aktorów wyróżnionymi w modelu triple helix, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji B+R, władz publicznych oraz innych instytucji pośredniczących. Badania przeprowadzono w grupie 11 parków funkcjonujących w Polsce Wschodniej. W badaniach zastosowano metodę monograficzną, zaś podstawowymi technikami zbierania danych były wystandaryzowane i ustrukturyzowane wywiady pogłębione bezpośrednie (IDI) i telefoniczne (ITI), uzupełnione o analizę danych zastanych. Wyniki badania wskazują, iż nawet na wczesnym etapie rozwoju parki wykazują dużą aktywność w zakresie inicjowania powiązań w modelu triple helix, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na większe wykorzystanie potencjału endogenicznego tego makroregionu.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Autorzy (2)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 360 - 373,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Lis A., Romanowska E.: Rola parków naukowo-technologicznych w modelu triple helix na przykładzie parków Polski Wschodniej// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 421 (2016), s.360-373
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2016.421.30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi