Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję i znaczenie innowacji dla MŚP. Omówiono proces innowacji i jego wymagania. Zdefiniowano podażowy, popytowy i interaktywny model innowacji. Scharakteryzowano podstawowe umiejętności wymagane w zarządzaniu innowacjami. Przedstawiono wyniki badań czynników wpływających proces innowacji w Polsce. Zaproponowano, aby spojrzeć na rozwój innowacji przez pryzmat koncepcji Triple Helix. Podkreślono potrzebę całościowego spojrzenia na proces innowacji i jego problemy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 11 - 34,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Koszałka J.: Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce// Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. 92 (2012), s.11-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi