Rozdział 5.2. Relacja przestrzenna systemu Natura 2000 do istniejącego sys-temu ochrony przyrody w województwie pomorskim i do projektowanego systemu ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego. W: [Praca zbiorowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2002 s. 91-93, 1 rys. Tom 8 Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowe- go w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´scondition and the idea of its protection in Pomeranian Voivodship. Red. A.Kostarczyk, M. Przewoźniak. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozdział 5.2. Relacja przestrzenna systemu Natura 2000 do istniejącego sys-temu ochrony przyrody w województwie pomorskim i do projektowanego systemu ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego. W: [Praca zbiorowa] Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. Gdańsk: Marpress**2002 s. 91-93, 1 rys. Tom 8 Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowe- go w województwie pomorskim. Diagnosis of natural-cultural environment´scondition and the idea of its protection in Pomeranian Voivodship. Red. A.Kostarczyk, M. Przewoźniak.

Abstrakt

...

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi