Rozkłady wielkości kryształów otrzymanych w reaktorze kolumnowym ciecz-ciecz z mieszaniem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozkłady wielkości kryształów otrzymanych w reaktorze kolumnowym ciecz-ciecz z mieszaniem

Abstrakt

Zaobserwowano, że rozkłady wielkości kropel w reaktorze airlift z mieszaniem zmieniają się w czasie emulgowania i osiągają postać ostateczną po upływie około 20 minut. Podczas precypitacji węglanu wapnia w układzie emulsyjnym, największe cząstki stałe otrzymano dla częstości obrotów 40 1/s. Stwierdzono, że wzrost stężenia reagentów oraz obniżenie stężenia emulgatora skutkują wzrostem wielkości cząstek stałych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 45(37), strony 110 - 111,
ISSN: 0368-0827
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Gryszko J., Drozdek A.: Rozkłady wielkości kryształów otrzymanych w reaktorze kolumnowym ciecz-ciecz z mieszaniem// Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -Vol. 45(37)., nr. nr 6S (2006), s.110-111
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi