Precypitacja mikrocząstek w układach emulsyjnych w reaktorze petlicowym z mieszaniem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Precypitacja mikrocząstek w układach emulsyjnych w reaktorze petlicowym z mieszaniem

Abstrakt

Zaproponowano metodę wytwarzania drobnokrystalicznego osadu w układach emulsyjnych generowanych w strefie wznoszenia pętlicowego reaktora kolumnowego z mieszaniem. Precypitacja CaCO3 zachodzi w mikroreaktorach, których rolę pełnią krople wodnych roztworów CaCl2 i Na2CO3 stanowiących fazy zdyspergowane w dwóch mieszanych emulsjach. Stwierdzono, że ze wzrostem emulgatora maleje rozmiar cząstek CaCO3. Rozmiary kryształów rosną ze wzrostem stężenia reagentów. Nie zaobserwowano wpływu czasu starzenia osadu na wielkość otrzymanych kryształów. Kryształy otrzymane w układzie emulsyjnym są znacznie mniejsze od otrzymanych metodą tradycyjną w wyniku zmieszania dwóch roztworów wodnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 86, strony 132 - 136,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Gryszko J., Drozdek A.: Precypitacja mikrocząstek w układach emulsyjnych w reaktorze petlicowym z mieszaniem// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 86., nr. nr 2 (2007), s.132-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi