Rozpoznanie ról użytkowników usługi e-mail z wykorzystaniem metody opartej na ontologii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozpoznanie ról użytkowników usługi e-mail z wykorzystaniem metody opartej na ontologii

Abstrakt

Sieci społeczne jako struktury ukazujące społeczne powiązania pomiędzy osobami lub całymi organizacjami poddawane są często analizie w celu rozpoznania ról, jakie pełnią poszczególni aktorzy w danej sieci. Taka klasyfikacja ról odgrywanych przez aktorów może dostarczać wielu cennych informacji o danej sieci, gdyż daje nam całościowy obraz danej sieci pozwalając na zrozumienie, w jaki sposób sieć jest zorganizowana, i w jaki sposób zareaguje ona w przypadku pojawienia się zewnętrznych lub wewnętrznych zdarzeń. W artykule opisujemy, w jaki sposób taka klasyfikacja ról może zostać przeprowadzona w oparciu o metodę wykorzystującą ontologię opisaną w języku OWL oraz odpowiednie narzędzia z nią związane. Jako przykładową sieć społeczną wykorzystamy sieć użytkowników systemu poczty elektronicznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 67 - 72,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Brendel R., Krawczyk H.: Rozpoznanie ról użytkowników usługi e-mail z wykorzystaniem metody opartej na ontologii// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.67-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi