Rozproszone mechanizmy obrony przed niekooperacyjnym zachowaniem węzłów w wieloskokowych sieciach bezprzewodowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozproszone mechanizmy obrony przed niekooperacyjnym zachowaniem węzłów w wieloskokowych sieciach bezprzewodowych

Abstrakt

W chwili obecnej rosnącym zagrożeniem dla funkcjonowania sieci staje się niekooperacyjne zachowanie węzłów, tzn. ataki polegające na przyjęciu przez nie procedur funkcjonowania niezgodnych ze standardem, aby uzyskać niesprawiedliwą przewagę nad innymi węzłami.Jest to możliwe na skutek obecnego podejścia do projektowania mechanizmów sieciowych, nastawionego na maksymalizację ogólnej efektywności przy jednoczesnym założeniu pełnej współpracy wszystkich węzłów. Co więcej, wykrycie tego typu praktyk jest zdaniem trudnym, ze względu na brak odpowiednich mechanizmów nadzoru i zapobiegania.W poniższym artykule przedstawiamy podstawowe informacje na temat ogólnej strategii wykrywania i obrony przed tego typu atakami w wieloskokowych sieciach bezprzewodowych, poparty przykładami konkretnych zachowań niekooperacyjnych. Załączamy również wyniki badań symulacyjnych oraz testów przeprowadzonych w stworzonym przez nas rzeczywistym systemie testowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 15, strony 19 - 24,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gierłowski K., Gierszewski T., Konorski J.: Rozproszone mechanizmy obrony przed niekooperacyjnym zachowaniem węzłów w wieloskokowych sieciach bezprzewodowych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 15., (2008), s.19-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi