Rozproszony system wyznaczania trajektorii poruszających się obiektów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozproszony system wyznaczania trajektorii poruszających się obiektów

Abstrakt

W pracy rozważa się problem śledzenia trajektorii poruszających się obiektów przy użyciu rozproszonego systemu śledzenia. W systemie takim trajektoria poruszającego się obiektu jest wyznaczana przez grupę lokalnych estymatorów. Każdy z tych estymatorów korzysta z filtru Kalmana i danych z pojedynczego źródła w celu określenia trajektorii obiektu. Wyznaczone trajektorie są następnie przesyłane do systemu centralnego, gdzie następuje ich fuzja, czyli proces określania na podstawie trajektorii lokalnych jednej, potencjalnie najdokładniejszej trajektorii centralnej. Praca stanowi wstępną fazę badań algorytmów fuzji danych z wielu źródeł.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring nr 54, strony 136 - 139,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Domżalski M.: Rozproszony system wyznaczania trajektorii poruszających się obiektów// Pomiary Automatyka Kontrola. -Vol. 54., nr. nr 3 (2008), s.136-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi