Rozwój regionalny Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój regionalny Unii Europejskiej

Abstrakt

Polska starając się o członkostwo w Unii Europejskiej jest zobowiązana do odpowiedniego przemodelowania całego systemu polityki rozwoju regionalnej zgodnie ze standardami unijnymi. Celem poniższego artykułu jest omówienie polityki regionalnej Unii w kontekście jej przyszłego rozszerzenia i przyjęcia w struktury nowych członków, w tym również Polski. W artykule przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z polityką rozwoju regionalnego UE, obejmujące m.in.: cele, zasady i instrumenty europejskiej polityki regionalnej oraz założenia nowej polityki regionalnej Unii na lata 2000-2006. Artykuł traktuje również o roli Polski w procesie integracji z Unią Europejską: absorpcji środków pochodzących z programów przedakcesyjnych (Phare II, SAPARD, ISPA) oraz sposobie dostosowania polskiej polityki regionalnej do wzorców europejskich, co jest najtrudniejszym, a zarazem najważniejszym problemem związanym z integracją europejską.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie jakością: Aspekty rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, integracji oraz Internet strony 13 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szerenos A.: Rozwój regionalny Unii Europejskiej// Zarządzanie jakością: Aspekty rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, integracji oraz Internet/ ed. ed. Jan Bagiński Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002, s.13-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi