Rynek finansowy w federacji rosyjskiej - wybrane zagadnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rynek finansowy w federacji rosyjskiej - wybrane zagadnienia

Abstrakt

Autorzy artykułu analizują strukturę i wybrane wielkości rosyjskiego rynku finansowego. Wybór podyktowany został bliskością tego państwa a jednocześnie nikłą wiedzą na temat rynku finansowego tego największego na świecie obszaru. W pracy podejmuje się próbę dokonania segmentacji tego rynku jak również przedstawienia genezy i kluczowych faz jego rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź strony 27 - 35,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zawadzki K., Lewicka M.: Rynek finansowy w federacji rosyjskiej - wybrane zagadnienia// Pieniądze i Więź. -., nr. Nr 3 (2010), s.27-35
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi