Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania [online] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ryzyko etyczne w procesie wytwarzania oprogramowania [online]

Abstrakt

W artykule rozpatrywane są współczesne problemy wytwarzania oprogramowania. Jednym z możliwych sposobów ich rozwiązywania jest uwzględnienie w procesie wytwarzania zagadnień ryzyka etycznego, rozumianego jako zagrożenia, jakie dla sukcesu przedsięwzięcia stwarzają problemy etyki podejmowanych decyzji, odstępstwa od obowiązującego prawa, uwarunkowań polityki prowadzenia projektu, wpływu projektu na ludzi, biorących w nim udział i otaczających go. Autorzy przytaczają niektóre ze współczesnych metod obniżania ryzyka etycznego i sugerują kierunki dalszego ich rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi