Samoilenko`s method to differential algebraic systems with integral boundary conditions. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samoilenko`s method to differential algebraic systems with integral boundary conditions.

Abstrakt

Problemy różniczkowo-algebraiczne z warunkami brzegowymi (typu całkowego) są przedmiotem badań. Zastosowano metodę Samoilenki w powiązaniu z metodą porównawczą. O prawych stronach zagadnienia zakładano, że spełniają warunek Lipschitza oraz promień spektralny odpowiedniej macierzy jest mniejszy od 1.Podane zostały warunki dostateczne na istnienie rozwiązania omawianego zagadnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
APPLIED MATHEMATICS LETTERS nr 16, strony 599 - 608,
ISSN: 0893-9659
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Samoilenko`s method to differential algebraic systems with integral boundary conditions.// APPLIED MATHEMATICS LETTERS. -Vol. 16., (2003), s.599-608
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi