Samoilenko`s method to differential algebraic systems with integral boundary conditions. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samoilenko`s method to differential algebraic systems with integral boundary conditions.

Abstrakt

Problemy różniczkowo-algebraiczne z warunkami brzegowymi (typu całkowego) są przedmiotem badań. Zastosowano metodę Samoilenki w powiązaniu z metodą porównawczą. O prawych stronach zagadnienia zakładano, że spełniają warunek Lipschitza oraz promień spektralny odpowiedniej macierzy jest mniejszy od 1.Podane zostały warunki dostateczne na istnienie rozwiązania omawianego zagadnienia.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
APPLIED MATHEMATICS LETTERS nr 16, strony 599 - 608,
ISSN: 0893-9659
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Samoilenko`s method to differential algebraic systems with integral boundary conditions.// APPLIED MATHEMATICS LETTERS. -Vol. 16., (2003), s.599-608
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi