Scale effect in shaft friction from direct shear tests - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scale effect in shaft friction from direct shear tests

Abstrakt

Przeanalizowano wartości maksymalne tarcia uzyskane w aparacie bezpośredniego ścinania w kontakcie konstrukcja-grunt dla piasków kwarcowych i węglanowych oraz gładkiego i szorstkiego kontaktu. Badania przeprowadzono przy regulowanej sztywności normalnej kontaktu, przy różnej składowej normalnej naprężenia w kontakcie i różnym zagęszczeniu gruntu. Określono efekt skali jako stosunek wartości tarcia mobilizowanego na modelu do tarcia mobilizowanego dla pala o dużej średnicy, co odpowiada badaniu ścinania w kontakcie, przy stałym naprężeniu normalnym. Wartość efektu skali jest większa od 1 w przypadku dylatancji w kontakcie lub jest mniejsza od 1, gdy zachodzi zjawisko kontraktancji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil and Mechanical Engineering nr 6, strony 13 - 28,
ISSN: 1644-9665
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L.: Scale effect in shaft friction from direct shear tests// Archives of Civil and Mechanical Engineering. -Vol. 6., nr. nr 3 (2006), s.13-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi