Scenariusz rozwoju dla obszaru Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Scenariusz rozwoju dla obszaru Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty

Abstrakt

Opracowanie jest częścią foresightu technologicznego: Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, wykonanego w ramach projektu, realizowanego w latach 2009-2011 przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi oraz Politechnikę Łódzką.Opierając się na wynikach dwóch sesji internetowych oraz jednej sesji stacjonarnej z ekspertami gospodarki żywnościowej w Polsce, w opracowaniu przedstawiono technologie krytyczne dla obszaru ''Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty''. Oceniono powiązania między poszczególnymi technologiami krytycznymi, określono prawdopodobny okres ich wdrożenia oraz wymieniono technologie krytyczne, w obrębie których polski przemysł będzie w stanie osiągnąć pozycję lidera. Przeprowadzono pozycjonowanie technologii sporządzając mapy pozycjonowania oraz wskazano technologie z potencjałem na sukces polskiego przemysłu rolno-spożywczego. Określono determinanty i miary sukcesu technologii oraz zestawionio najważniejsze trendy, czynniki sprawcze i zagrożenia, wpływające na realizację scenariusza obszaru ''Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty''. Rozważania zakończono podsumowaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Żywność i żywienie w XXI wieku. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jettmar J., Koszałka J., Klajbor T.: Scenariusz rozwoju dla obszaru Innowacyjne surowce, innowacyjne produkty// Żywność i żywienie w XXI wieku. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego/ ed. eds. Lech Michalczuk Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2011, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi