Security level estimation as a function of residual risks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Security level estimation as a function of residual risks

Abstrakt

Artykuł przedstawia sposób oceny poziomu bezpieczeństwa organizacji IT w oparciu o metodę oceny ryzyka. Opisane są podstawowe kroki wspomnianej metody, proponowane rozwiązania i zastosowania. Zaproponowano prosty sposób oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji w oparciu o wielkość wyznaczoną na podstawie wyliczonego ryzyka rezydualnego tychże systemów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
International Conference on Dependability of Computer Systems strony 68 - 75
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Brendel R., Krawczyk H..: Security level estimation as a function of residual risks, W: International Conference on Dependability of Computer Systems, 2006, IEEE,.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi