Selected problems of high-power sonar sources - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Selected problems of high-power sonar sources

Abstrakt

Specyfika pracy współczesnych sonarów aktywnych wymaga cyklicznego wypełnienia energią szerokiego sektora sondowania. W przypadku użycia płaskich anten nadawczych oznacza to zwykle konieczność skupienia energii akustycznego impulsu nadawczego na stosunkowo małej powierzchni czynnej przetwornika elektroakustycznego (kluczowe znaczenie odgrywa tu częstotliwość pracy systemu). Zjawiska towarzyszące dużym poziomom źródła mogą powodować zmiany warunków pracy aktywnych elementów elektrostrykcyjnych anteny nadawczej, zwłaszcza przy bardzo długich impulsach sondujących, a także gdy czasy trwania i powtarzania tych impulsów dobrane są tak, że moc średnia doprowadzana do anteny nadawczej jest duża. Prawdopodobnie transfer energii strat wewnętrznych, kumulującej się w objętości piezoceramicznych kształtek elementarnych anteny (zwykle ciasno upakowanych) do ośrodka obciążającego jest zbyt powolny, w wyniku czego istotnie wzrasta temperatura pracy przetworników piezoelektrycznych. W konsekwencji nagrzewanie się sektora promieniującego anteny nadawczej powoduje zmianę immitancji wejściowej matrycy ceramicznej, a tym samym utratę poprawności kompensacji przetwornika, co prowadzi w efekcie do niekorzystnych zmian poziomu źródła sonaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
OSA 2009 - Open Seminar on Acoustics, 15-18 September, Warszawa -Goniądz = 56 Otwarte Seminarium z Akustyki strony 209 - 214
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Zachariasz K., Lis W., Wojan Z.: Selected problems of high-power sonar sources// OSA 2009 - Open Seminar on Acoustics, 15-18 September, Warszawa -Goniądz = 56 Otwarte Seminarium z Akustyki/ ed. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Warszawa: , 2009, s.209-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi