Sewage sludge disintegration - A promising way to minimize negative environmental impact - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sewage sludge disintegration - A promising way to minimize negative environmental impact

Abstrakt

W artykule przedstawiono przegląd technologii dezintegracji osadów ściekowych. Efektem stosowania dezintegracji jest intensyfikacja produkcji biogazu oraz poprawa właściwości osadu przefermentowanego. Zaprezentowano także wyniki badań dotyczące mechanicznej dezintegracji osadów ściekowych pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Określono wpływ rodzaju dezintegracji (homogenizator, ultradźwięki) na jakość cieczy nadosadowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge strony 169 - 174
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K., Cimochowicz-Rybicka M.: Sewage sludge disintegration - A promising way to minimize negative environmental impact// Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge/ ed. eds: M. Pawłowska, L. Pawłowski. London: Taylor & Francis Group, 2008, s.169-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi