Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

Abstrakt

Rosnące wymagania klientów związane z dostarczaniem produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb wymuszają rozwój procesów niepotokowych. Wykonano analizę literatury przedmiotu zapewniającą podłoże teoretyczne oraz przeprowadzono studium przypadków, podczas którego dokonano analizy przedsiębiorstwa produkcyjnego pod kątem sposobów pomiaru procesów produkcyjnych oraz możliwości stosowania oceny wielokryterialnej w praktyce. Studium przypadku zostało wzbogacone o obserwację uczestniczącą, obserwację nieuczestniczącą, wywiady oraz analizę danych historycznych.W wyniku prowadzonych prac opracowano miernik wielokryterialnej oceny procesu niepotokowego z wykorzystaniem zbioru mierników w ramach poszczególnych kryteriów. Opracowano model siedmiowielokryterialnej oceny procesu niepotokowego, w którym to pomiar procesu został oparty na kryterium: rynkowym, ekonomicznym, ekologicznym, społecznym, technologicznym, planistycznym oraz ogólno rozwojowym. Dla każdego z siedmiu kryteriów dobrano mierniki pomiaru służące ocenie procesu.Wybrane mierniki cechują się różną skalą wartości oraz różnymi jednostkami zatem opracowano funkcję normalizujące do poszczególnych mierników, dzięki czemu możliwe było porównywanie uzyskanych wyników. Opracowana koncepcja pozwoli dokonywać kompleksowej i syntetycznej oceny procesu niepotokowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IV WARSZTATY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW W DYSCYPLINIE INŻYNIERII PRODUKCJI Metodologia realizacji prac doktorskich, metodyka badań naukowych. Prezentacja wyników badań związanych z wykonywaniem prac doktorskich. strony 115 - 122
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kukułka A.: Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych// IV WARSZTATY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW W DYSCYPLINIE INŻYNIERII PRODUKCJI Metodologia realizacji prac doktorskich, metodyka badań naukowych. Prezentacja wyników badań związanych z wykonywaniem prac doktorskich./ Bielsko-Biaa: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016, s.115-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi