Ocena przebiegu procesów produkcyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena przebiegu procesów produkcyjnych

Abstrakt

W artykule poruszono zagadnienie oceny przebiegu procesów produkcyjnych. Zaprezentowano możliwość oceny procesu nie tylko pod kątem oceny technicznej, ale również przez kryteria ekonomiczne, rynkowe, społeczne oraz ekologiczne, dzięki czemu dokonuje się kompleksowej oceny procesu. Podczas realizacji badań w przedsiębiorstwie X, mających na celu ocenę przebiegu procesu dla stanowiska roboczego opracowano wielokryterialny miernik procesu. Uwzględniał on mierniki takie jak: OEE (całkowita efektywność wyposażenia), efektywność pracy pracownika, MTTR (średni czas naprawy) i MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. - Tom I strony 654 - 662
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Kukułka A.: Ocena przebiegu procesów produkcyjnych// W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. - Tom I/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s.654-662
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 368 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi