ZAGADNIENIE OPRACOWANIA I STOSOWANIA WIELOKRYTERIALNEGO MIERNIKA OCENY PRZEBIEGU PROCESU NIEPOTOKOWEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ZAGADNIENIE OPRACOWANIA I STOSOWANIA WIELOKRYTERIALNEGO MIERNIKA OCENY PRZEBIEGU PROCESU NIEPOTOKOWEGO

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie opracowania i stosowania wielokryterialnego miernika oceny przebiegu procesu niepotokowego oraz wskazano na trudności i zawiłości związane z syntetyczną oceną przebiegu tego procesu. Ocena taka mogłaby być prowadzono w oparciu o zastosowanie wielokryterialnego miernika. W oparciu o badania literaturowe i analizy własne wykonane w zakładach produkcyjnych wskazano dylematy powstałe przy opracowaniu i stosowaniu wielokryterialnego miernika oceny. Przeprowadzono badania w przedsiębiorstwach X i Y polegające na ocenie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem elementów tego miernika. Badania pozwoliły na zdefiniowanie kryterium technologicznego, jako kryterium wymagającego szczególnej uwagi podczas stosowania opracowywanego miernika. Celem artykułu jest wypracowanie założeń do budowy wielokryterialnego miernika oceny procesu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI. - Tom I strony 621 - 631
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kukułka A., Wirkus M.: ZAGADNIENIE OPRACOWANIA I STOSOWANIA WIELOKRYTERIALNEGO MIERNIKA OCENY PRZEBIEGU PROCESU NIEPOTOKOWEGO // INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI. - Tom I/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s.621-631
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi