Simulations of fracture in concrete elements using continuous and discontinuous models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Simulations of fracture in concrete elements using continuous and discontinuous models

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki symulacji MES w elementach betonowych przy zastosowaniu modeli ciągłych i nieciągłych. Stosując modele ciągłe symulowano proces lokalizacji odkształceń. Stosując modele nieciągłe symulowano proces zarysowania. Obliczenia wykonano dla różnych typów obciążeń.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanics / AGH University of Science and Technology nr 30, strony 183 - 193,
ISSN: 1734-8927
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bobiński J., Tejchman J.: Simulations of fracture in concrete elements using continuous and discontinuous models// Mechanics / AGH University of Science and Technology. -Vol. 30., nr. no. 4 (2011), s.183-193
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi