Some Indications Towards Teaching Programme on a Basis od 2-Years' Experience in Scope of the Mechatronics Course - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some Indications Towards Teaching Programme on a Basis od 2-Years' Experience in Scope of the Mechatronics Course

Abstrakt

Artyuł poświęcony jest przedstawieniu koncepcji nowego, multidyscyplinarnego kierunku studiów Mechatronika. Zawarto w nim sugestie i wskazówki wynikające z 2-letnich doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia dotychczasowego nauczania na tym kierunku. Poczynione uwagi mają na celu poprawę jakości kształcenia inżynierów na Wydziale Machanicznym Politechniki Gdańskiej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa pod red. T. Uhl. strony 44 - 55
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Some Indications Towards Teaching Programme on a Basis od 2-Years' Experience in Scope of the Mechatronics Course// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa pod red. T. Uhl./ Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2010, s.44-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi