Some Indications Towards Teaching Programme on a Basis od 2-Years' Experience in Scope of the Mechatronics Course - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some Indications Towards Teaching Programme on a Basis od 2-Years' Experience in Scope of the Mechatronics Course

Abstrakt

Artyuł poświęcony jest przedstawieniu koncepcji nowego, multidyscyplinarnego kierunku studiów Mechatronika. Zawarto w nim sugestie i wskazówki wynikające z 2-letnich doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia dotychczasowego nauczania na tym kierunku. Poczynione uwagi mają na celu poprawę jakości kształcenia inżynierów na Wydziale Machanicznym Politechniki Gdańskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa pod red. T. Uhl. strony 44 - 55
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Some Indications Towards Teaching Programme on a Basis od 2-Years' Experience in Scope of the Mechatronics Course// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa pod red. T. Uhl./ Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2010, s.44-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi