Podejście nauczycieli akademickich do rozwoju narzędzi e-learningowych na wyższych uczelniach technicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podejście nauczycieli akademickich do rozwoju narzędzi e-learningowych na wyższych uczelniach technicznych

Abstrakt

Platforma edukacyjna na uczelni wyższej stała się już standardem. Jest wyznacznikiem nowoczesno- ści danej uczelni. Wpływa na jej konkurencyjność. Mimo to, istnieje przekonanie że środowisko nauczycieli akademickich nie jest gotowe do akceptacji nowych środków nauczania. Postanowiono zbadać ten problem. Artykuł zawiera odpowiedź na pytanie jaki stosunek do metod e-nauczania panuje wśród nauczycieli akademickich, nie posiadających informatycznego wykształcenia.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej strony 90 - 96,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Niksa-Rynkiewicz T.: Podejście nauczycieli akademickich do rozwoju narzędzi e-learningowych na wyższych uczelniach technicznych// EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej. -., nr. 1(14) (2017), s.90-96
Bibliografia: test
 1. Adamczewski, P. (2008). Z praktyki e-learningu na platformie Moodle. E-mentor, 4(26). Pobrano z: http://
 2. Bartoszewicz, M. i Gulińska, H. (2013). Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowa- nie studentów do zawodu nauczyciela. E-mentor 4(51). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/51/id/1045
 3. Botłuć, M., & Botłuć, P. (2004). Inne spojrzenie na nauczanie w oparciu o gry. E-Mentor, 2(4). Retrieved from http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/43
 4. Brzózka, P. (2011). Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową. Gliwice: Helion.
 5. Chmielewski, J. M. (2006). E-learning. Standaryzacja platform a jakość aplikacji. "ABC Jakości", 2-3 (46- 47), 77-83.
 6. Helenowska-Peschke, M. (2009). Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji -propo- zycje autorskie. W: M. Dąbrowski i M. Zając (Red.), E-edukacja -analiza dokonań i perspektyw rozwoju (s. 19-24). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pobrano z: http://www.e- -edukacja.net/piata/e-edukacja_5.pdf
 7. Kulpa, T. (2014). Doświadczenie z prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy Moodle. Zeszyty Nauko- we Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 37, 33-36.
 8. Mischke, J. M. (2009). Przeszkody, powody i utracone korzyści. E-nauczanie w polskich uczelniach wyż- szych. W: M. Dąbrowski i M. Zając. (Red.), E-edukacja -analiza dokonań i perspektyw rozwoju (s. 19-24). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pobrano z: http://www.e-eduka- cja.net/piata/e-edukacja_5.pdf
 9. Niksa, T. (2015). Moduł Warsztaty -narzędzie w procesie edukacji na uczelni wyższej. E-mentor, 2(59). Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/59/art_35-39_Niksa_EM%202_59_2015.pdf. doi: 10.15219/ em59.1168 otwiera się w nowej karcie
 10. Niksa, T. (2014). WebQuest -dobra praktyka w e-learningu. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Au- tomatyki Politechniki Gdańskiej, 37, 45-48. Pobrano z: https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element. baztech-c6f59b00-5d86-4c09-a585-e1ff8b3a1a77/content/partContents/1268f3cc-fc57-318c-8700-2d5e- 02fe03a7
 11. Nojszewski, D. (2003). Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych. E-mentor, 2. Pobra- no z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/20
 12. Pawłowska, O. i Pawełczak, M. (2014). E-learning na fali przemian. E-mentor, 5(57). doi: 10.15219/ em57.1139 otwiera się w nowej karcie
 13. Pivec, M., & Dziabenko, O. (2004). Model gry edukacyjnej dla potrzeb kształcenia online grup studenckich. E-Mentor, 2(4). Retrieved from http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/42
 14. Pokojski, W., Różański, J. i Wicińska, J. (2011). Wdrażanie e-learningu w szkole wyższej na przykładzie Wszechnicy Polskiej -Szkoły Wyższej TWP. E-mentor, 4(41).
 15. Wilkin, M. (2009). E-nauczanie dla wielu czy dla nielicznych? In M. Dąbrowski & M. Zając (Eds.), E-edu- kacja analiza dokonań i perspektyw rozwoju (pp. 25-34). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kie- runków Ekonomicznych. Retrieved from http://it.coe.uga.edu/itforum/paper78/paper78.htm
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi