Wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli akademickich na przykładzie wybranej uczelni technicznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli akademickich na przykładzie wybranej uczelni technicznej.

Abstrakt

Autorzy zwracają uwagę na fakt, że gwałtowny wzrost liczby studentów powoduje konieczność zwrócenia uwagi na wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli akademickich. Analizując obciążenia dydaktyczne nauczycieli akademickich (głównie profesorów i doktorów habilitowanych) wybranej uczelni, wskazano na możliwość ich optymalizacji. Ze względu na to, że środki budżetowe przeznaczone na działalność dydaktyczną stanowią około trzech czwartych ogółu wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe, a fundusz płac stanowi okło 70% ogółu kosztów szkół wyższych, doskonalenie wykorzystania kwalifikacji nauczycieli akademickich może mieć istotne znaczenie finansowe.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe strony 98 - 111,
ISSN: 1231-0298
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Leja K., Szuwarzyński A.: Wykorzystanie kwalifikacji nauczycieli akademickich na przykładzie wybranej uczelni technicznej. // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. -., nr. 1(21) (2003), s.98-111
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi