Nauczyciel akademicki - mistrz czy czeladnik - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauczyciel akademicki - mistrz czy czeladnik

Abstrakt

Autorzy rozważają problem optymalizacji wykorzystania kwalifikacji nauczycieli akademickich przy ich doborze do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W artykule przeanalizowano dane dotyczące wybranej uczelni technicznej, wskazując na możliwości optymalizacji wykorzystania kadry dydaktycznej. W konkluzji stwierdzono, że doskonalenie organizacji studiów w zakresie doboru kadry prowadzi do zmniejszenia kosztów kształcenia bez uszczerbku dla jakości kształcenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Nauczyciel akademicki jako ogniwo kształcenia strony 19 - 29
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Leja K., Szuwarzyński A.: Nauczyciel akademicki - mistrz czy czeladnik// Nauczyciel akademicki jako ogniwo kształcenia/ ed. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk Siedlce: Wydaw. Akad. Podl., 2003, s.19-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi