MOODLE MOOCS - PRZYPADKI UŻYCIA W PROJEKCIE SP4CE (PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MOODLE MOOCS - PRZYPADKI UŻYCIA W PROJEKCIE SP4CE (PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)

Abstrakt

Projekt SP4CE (Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011 - 2020. Do realizacji portalu SP4CE wykorzystano oprogramowanie WordPress i Moodle. WordPress wykorzystano m.in. do udostępnienia materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych w pięciu językach partnerskich; angielskim, greckim, polskim, słowackim i wegierskim. Moodle umożliwia współpracę konsultantów, nauczycieli i studentów z wykorzystując koncepcję tzw. pokojów nauki (ang. Learning Room). W celu poznania środowiska LMS Moodle partnerom zaproponowano udział w szkoleniach MOOC. W artykule pokazano również wyniki ewaluacji platformy SP4CE przeprowadzone z wykorzystaniem dedykowanego pokoju nauki. The project SP4CE (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) is a response to the needs identified in the Bruges Communiqué on enhanced European cooperation in vocational education and training for the period 2011 - 2020. In order to implement the portal SP4CE WordPress and Moodle have been used. WordPress provides information and training materials in five languages: English, Greek, Polish, Slovak and Hungarian. Moodle allows the collaboration of consultants, teachers and students using the concept of Learning Rooms. While there is a need to know better LMS Moodle taking part in 3 MOOCs was proposed to partners. The article shows the results of the evaluation of SP4CE platform and evaluation of Learning Rooms.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 29 - 34,
ISSN: 1425-5766
ISSN:
2353-1290
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Grabowska, A., Kozłowska E.: MOODLE MOOCS - PRZYPADKI UŻYCIA W PROJEKCIE SP4CE (PARTNERSTWO STRATEGICZNE NA RZECZ KREATYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI)// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 48 (2016), s.29-34
Bibliografia: test
 1. Rys. 9. Uczestnicy ewaluacji z podziałem wg kraju Rys. 10. Uczestnicy ewaluacji z podziałem wg roli Rys. 11. Ocena czytelności platformy otwiera się w nowej karcie
 2. Rys. 12. Ocena prostoty użytkowania platformy
 3. Rys. 13. Ocena użyteczności przykładowego pokoju nauki Rys. 14. Ocena narzędzi Moodle -zadanie otwiera się w nowej karcie
 4. Rys. 16. Ocena narzędzi Moodle -forum
 5. A Knowledge Generating House and e-Assessment Model web page: http://openinn.eu/, 31.01.2016. 2. Project The High Growth Coach page: http://www.exponentialtraining.com/about/eu- projects/high-growth-coach/, 31.01.2016. otwiera się w nowej karcie
 6. Grabowska A., Urbancikova N., Słowikowski M., Zieliński J.: SP4CE -strategic partnership for creativity and enterpreneurship successor openinn, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 41, Gdańsk 2015, s. 15-21. 4. Strona informacyjna projektu SP4CE: http://www.sp4ce.piap.pl/, 31.01.2016. otwiera się w nowej karcie
 7. Prototyp portalu SP4CE: http://sp4ce.eu/, 31.01.2016. otwiera się w nowej karcie
 8. Zając M., Dąbrowski M., Muczyński M.: Kongres Rozwoju Edukacji -środowiskowe spotkanie i jego efekty, e-mentor, Nr 5 (62), Warszawa 2015, s. 29-33. otwiera się w nowej karcie
 9. YouTube, Welcome to SP4CE portal: https://www.youtube.com/watch?v=uH3_vL6H4UI, 31.01.2016.
 10. YouTube, SP4CE example Learning Room: https://www.youtube.com/watch?v=ATJcBG9cxJ8&feat ure=youtu.be, 31.01.2016. 13. Creative Mornings: http://inkubatorstarter.pl/, http://blog.inkubatorstarter.pl/category/creative- morning-2/, 31.01.2016. otwiera się w nowej karcie
 11. Centrum Doskonałości NIWA: http://niwa.gda.pl/, 31.01.2016. otwiera się w nowej karcie
 12. Moodle Cloud: https://moodle.com/cloud/, 31.01.2016.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi