Porównanie systemu Ilias i Moodle - przypadek użycia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie systemu Ilias i Moodle - przypadek użycia.

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję darmowych systemów LMS (ang. Learning Management System) jako narzędzi wspomagających prowadzenie zajęć metodą tradycyjną F2F (ang. Face to Face). Omówiono eksperyment zrealizowany przez dwie uczelnie trójmiejskie: Akademię Morską w Gdyni i Politechnikę Gdańską. Celem eksperymentu było porównanie systemu Ilias (wersja 2.4.4) z systemem Moodle (wersja 1.2). Na wstępie uzgodnione zostały zasady współpracy między uczleniami AM iPG oraz dokonano wyboru materiałów do publikacji. Ostatecznie materiały z przedmiotu "Technologie baz danych" zostały udostępnione w systemie Ilias (platforma lokalna AM) i w systemie Moodle (platforma hostowana PG). Systematycznie na obu platformach uaktualniano materiały edukacyjne niezbędne do realizacji zadań laboratoryjnych. Na zakończenie eksperymentu przeprowadzono wśród studentów ankietę porównującą oba systemy oraz zaproponowano kontynuację i/lub rozszerzenia eksperymentu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grabowska A., Szłapczyńska J.: Porównanie systemu Ilias i Moodle - przypadek użycia.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi