Some methods of diagnosis of analog circuit using mixed signal test bus IEEE 1149.4 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some methods of diagnosis of analog circuit using mixed signal test bus IEEE 1149.4

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane metody testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych zamontowanych na pakiecie pomiędzy układami scalonymi wyposażonymi w magistralę IEEE 1149.4. Prezentowane metody dobrano pod kątem stopnia skomplikowania układów testowanych oraz specyficznych właściwości metrologicznych magistrali, które ograniczają możliwości pomiarowe i aplikacyjność metod. Rozważono trzy typy układów testowanych: proste struktury typu ď lub T, układy wieloelementowe oraz układy wielostopniowe, dla których zastosowano, odpowiednio, metodę wykorzystującą twierdzenie Tellegena, metodę transformacji biliniowej oraz metodę przekształcenia w układy oscylujące.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metrology and Measurement Systems nr 10, strony 157 - 172,
ISSN: 0860-8229
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bartosiński B., Toczek W.: Some methods of diagnosis of analog circuit using mixed signal test bus IEEE 1149.4// Metrology and Measurement Systems. -Vol. 10., nr. 2 (2003), s.157-172
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi