Sources, properties and suitability of new thermostable enzymes in food processing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sources, properties and suitability of new thermostable enzymes in food processing

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono przegląd badań wskazujących na przydatność rekombinantowej alfa-amylazy z Pyrococcus woesei i alfa glukozydazy z Thermus thermohilus do jednoetapowego wytwarzania syropów skrobiowych. Rekombinantowa beta-glikozydaza z Pyrococcus woesei może być natomiast stosowana do produkcji bezlaktozowych produktów z mleka i serwatki. Zachowanie aktywności w szerokim zakre-sie pH od 4,3 do 6,6 oraz duża termostabilność wymienionego preparatu wskazują na jego przydatność do hydrolizy laktozy w warunkach ograniczających możliwość mikrobiologicznego zanieczyszczenia podczas długotrwałej pracy reaktora z unieruchomionym enzymem. Preparaty rekombinantowej alfa-amylazy i beta-glikozydazy otrzymywano poprzez ekspresję pochodzących z Pyrococcus woesei genów kodujących wymienione enzymy w komórkach Escherichia coli. Wystarczający dla celów przemysłowych stopień oczyszczenia preparatów uzyskiwano stosując cieplną precypitację natywnych białek Escherichia coli. Otrzymana alfa-amylaza wykazuje największą aktywność w 93 C przy pH 5,6 i ma dużą termostabilność zachowując połowę maksymalnej aktywności po 11 godz. inkubacji (pH 5,6)w 90 C. Zaletą uzyskanego preparatu jest wyeliminowanie występującej w przypadku innych alfa-amylaz konieczności aktywacji solami wapnia. Alfa-glukozydaza z Thermus termophilus także nie wymaga aktywacji jonami metali i zachowuje 80 % początkowej aktywności w zakresie pH 5,8-6,9. Wskazuje to, że może być ona stosowana razem z rekombinantową alfa- amylazą.

Cytowania

  • 3 9

    CrossRef

  • 3 1

    Web of Science

  • 3 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION nr 46, strony 197 - 205,
ISSN: 1040-8398
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Synowiecki J., Grzybowska B., Zdziebło A.: Sources, properties and suitability of new thermostable enzymes in food processing// CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION. -Vol. 46., (2006), s.197-205
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/10408690590957296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi