Spectrofotometric titration of dsDNA by nitroacridines - chemometrics approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectrofotometric titration of dsDNA by nitroacridines - chemometrics approach

Abstrakt

W pracy zastosowano podejście chemometryczne do analizy zestawów widm absorpcyjnych w obszarze widzialnym, uzyskanych podczas miareczkowania spektrofotometrycznego nitroakrydyn o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej przy pomocy DNA.Zastosowanie analizy głównych składowych (PCA) wykazało, że podczas miareczkowania 1-nitroakrydyn powstają dwa typy kompleksów, podczas gdy w przypadku 3-nitroakrydyn tylko jeden. Iteracyjna procedura samouzgodnienia widm (MCR-ALS) została z powodzeniem zastosowana do wyznaczenia widm kompleksów oraz ich ułamków molowych. Wykazano, że w przypadku 1-nitroakrydyn powstawanie kompleksów ma charakter następczy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Chemometrics - Methods and applications. strony 301 - 306
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Jagiełło K., Mazerski J.: Spectrofotometric titration of dsDNA by nitroacridines - chemometrics approach// Chemometrics - Methods and applications./ ed. eds: D. Zuba, A. Parczewski Kraków: Institute of Forensic Research, 2006, s.301-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi