Specyfika relacji sądów z interesariuszami. W kierunku budowania zaufania do sądów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyfika relacji sądów z interesariuszami. W kierunku budowania zaufania do sądów

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych, w tym sądów, powinna być oparta na etycznych relacjach z interesariuszami. Na obecną chwilę wiedza w zakresie zarządzania relacjami z interesariuszami, w szczególności rozpoznanie motywów, jakie skłaniają decydentów do podejmowania konkretnych działań wobec różnych grup interesariuszy, jest wciąż bardzo słabo rozpoznanym obszarem. Z tego względu w artykule podjęto rozważania dotyczące specyfiki relacji sądów z interesariuszami jakie powinny cechować sąd, aby móc budować ich zaufanie. Przedstawiono wyniki badań ilościowych dotyczących oceny działań podejmowanych przez sąd w oczach sędziów, a także ilości przekazywanych obszarów informacji różnym interesariuszom.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W:Organizacja w sieci relacji strony 142 - 153
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Banasik P., Morawska S., Austen A.: Specyfika relacji sądów z interesariuszami. W kierunku budowania zaufania do sądów// Organizacja w sieci relacji/ ed. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, s.142-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi