Spin-off jako interface między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem - doświadczenia projektowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spin-off jako interface między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem - doświadczenia projektowe

Abstrakt

Rosnący udział sektora usług w gospodarce, tempo postępu technologicznego, rosnący udział wiedzy/informacji w wartości produkcji, jak również skala zmian gospodarczych i społecznych wymuszają inwestowanie w wymianę pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą, konkretnie – między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem. Z tego względu sfera naukowa odgrywa znaczącą rolę we wzmocnieniu gospodarki opartej na wiedzy, poprzez aktywne uczestnictwo w komercjalizacji wiedzy naukowej. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie problematyki transferu wiedzy pomiędzy praktyką gospodarczą a przedstawicielami środowiska naukowo-badawczego w oparciu o doświadczenia wynikające z realizacji projektów unijnych oraz dostępnych wyników badań we wskazanym zakresie. W artykule omówiono ogólne pojęcie spin-off, rodzaje współpracy pomiędzy praktyką a nauką, wyjaśniając pojęcia firm technologicznych, procesu komercjalizacji technologii, a także działalność centrów transferu technologii. Przedstawiono doświadczenia z realizacji projektu, w ramach którego zaoferowano m.in. stypendia, mające wspomagać tworzenie tego typu organizacji przez doktorantów uczelni

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 591 - 597,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Brodnicki K., Odlanicka-Poczobutt M.: Spin-off jako interface między sektorem publicznych organizacji naukowo-badawczych a przemysłem - doświadczenia projektowe// Logistyka. -., nr. 6 (2015), s.591-597
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi