Sposób eksploatacji oraz zakres remontu przycyznami usterek dachu drewnianego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób eksploatacji oraz zakres remontu przycyznami usterek dachu drewnianego

Abstrakt

Artykuł przedstawia opis stanu technicznego dachu drewnianego budynku mieszkalnego który po wielu latach eksploatacji poddany został pracom remontowym. W pracy przedstawiono analize wpływu stanu technicznego dachu na bezpieczeńsytwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynku oraz zaproponowano koncepcje rozwiązania projektowego kompleksowej modernizacji przekrycia budynku

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 20 - 23,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Sposób eksploatacji oraz zakres remontu przycyznami usterek dachu drewnianego// Dachy. -., nr. 9 (2013), s.20-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi