Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna

Abstrakt

Ogólnoświatowa sieci Internet oraz mechanizmy umożliwiające jej funkcjonowanie, od początku swojego istnienia zostały zaprojektowane z myślą o gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy. Nic więc dziwnego, iż bardzo szybko znalazły zastosowanie nie tylko jako narzędzie wspierające badania naukowe, lecz także jako środowisko pozwalające efektywnie realizować zróżnicowane zadania dydaktyczne. W pracy przedstawiamy analizę dostępnych obecnie możliwości realizacji zadań dydaktycznych z użyciem systemów wykorzystujących łączność sieciową oferowaną przez sieci IP, w tym ogólnoświatową sieć Internet. Wskazujemy na potencjalne trudności w realizacji tego rodzaju rozwiązań. Jako przykład przestawiamy autorski system testowania wiedzy, wykorzystujący oryginalną warstwę abstrakcji łączności sieciowej oraz architekturę rozproszoną.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Internet 2008 strony 221 - 242
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Gierłowski K., Nowicki K.: Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna// Internet 2008/ ed. eds. D. J. Bem, A. Kasprzak, M. Szymanowski, T. Więckowski. Wrocław: Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.221-242
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi