Stacjonarne komory emisyjne do oznaczania wielkości strumienia emisji związków organicznych emitowanych z materiałów wewnętrznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stacjonarne komory emisyjne do oznaczania wielkości strumienia emisji związków organicznych emitowanych z materiałów wewnętrznych

Abstrakt

Ze względu na znaczną ilość potencjalnych źródeł emisji niebezpiecznych związków organicznych, od kilkunastu lat w wielu ośrodkach naukowo-badawczych prowadzone są badania emisji związków chemicznych z grupy lotnych i średniolotnych związków organicznych, które moga być emitowane z różnego rodzaju materiałów budowlanych lub elementów wyposażenia pomieszczeń zamkniętych. W tego typu rutynowych badaniach zastosowanie znalazły róznego typu środowiskowe komory emisyjne. Tego typu urządzenia, dzięki możliwości ustawienia odpowiedniej temperatury, wilgotności oraz "płukania" komory za pomocą strumienia odpowiedniego gazu obojętnego, pozwalają na wykonywanie analizy w warunkach niemal identycznych z warunkami panującymi w pomieszczeniach zamkniętych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Jakość powietrza - wpływ na środowisko strony 139 - 148
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Marć M., Zabiegała B.: Stacjonarne komory emisyjne do oznaczania wielkości strumienia emisji związków organicznych emitowanych z materiałów wewnętrznych// Jakość powietrza - wpływ na środowisko/ ed. red. W. Wardencki Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.139-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi