Stan sanitarny wód i osadów dennych wybranych potoków w rejonach ich ujść do Zatoki Gdańskiej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stan sanitarny wód i osadów dennych wybranych potoków w rejonach ich ujść do Zatoki Gdańskiej.

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań bakteriologicznych prowadzonych w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej w rejonie Sopotu. Pracami objęto obszary oddziaływania 4 potoków uchodzących do Zatoki.Oznaczono ogólną liczbę bakterii psychrofilnych, mezofilnych, grupy coli i coli typu kałowego. Wyizolowano takie bakterie z rodziny Enterobacteriacea i przeprowadzno ich identyfikacje

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę i jakość wód.Materiały konferencyjne. XVII Krajowa Konferencja. V Międzynarodowa Konferencja strony 447 - 460
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Olańczuk-Neyman K., Jankowska K., Łukaszewicz A., Misiec A.: Stan sanitarny wód i osadów dennych wybranych potoków w rejonach ich ujść do Zatoki Gdańskiej.// Zaopatrzenie w wodę i jakość wód.Materiały konferencyjne. XVII Krajowa Konferencja. V Międzynarodowa Konferencja/ ed. J. A. Oleszkiewicz, M. M. Sozański. Poznań: Pol. Zrzesz. Inż. i Tech. Sanit. Oddz. Wlkp, 2002, s.447-460
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi